Specialisten

Bregje Verschaeren, loopbaanonderzoeker

In haar werk gaat zij uit van het bestaan van een relatie tussen wat iemand doet, kan, wil en wie hij of zij is. Het evenwicht kan uit balans raken door uiteenlopende omstandigheden. Vanuit stilstaan bij het heden en terugkijkend naar het verleden wordt met perspectief naar de toekomst gekeken.

Bregje beschouwt het als haar missie om mensen te motiveren en te inspireren bij het verwerven van inzicht in hun talenten, persoonlijke eigenschappen, drijfveren en wensen. Door deze bewustwording en het vergroten van zelfsturing en zelfredzaamheid zijn zij in staat om persoonlijke keuzes te maken in hun loopbaan hetgeen leidt tot werken met meer plezier, energie, tevredenheid en geluk.

Wij bieden met Bregje vier verschillende typen loopbaanonderzoek aan: loopbaanoriëntatieonderzoek, selectieonderzoek, loopbaanontwikkelingsonderzoek en functioneringsonderzoek. Het beoogde resultaat is dat de capaciteiten, interesses en persoonskenmerken van de kandidaat in relatie tot de onderzoeksvraag in beeld zijn gebracht en dat op basis van de rapportage de werkgever/opdrachtgever en kandidaat een goed inzicht hebben in de loopbaan, eventuele alternatieven en/of de te ondernemen vervolgactiviteiten.

De loopbaanonderzoeken bestaan uit een intakegesprek, testdag, testbespreking en een uitgebreide rapportage.

Vitaal vooruit!