Werkgever

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Binnen 6 weken weer starten met duurzame re-integratie.*

Begeleiding door Carrière Vitaal richt zich specifiek op mensen met stressgerelateerde klachten zoals een burn-out. Wij bieden deskundige en specialistische begeleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve methoden.

De begeleiding wordt geïntegreerd aangeboden, dat wil zeggen op zowel fysiek, mentaal als gedragsmatig gebied en is gericht op duurzaam functioneren.

*Het traject is gebaseerd op behaalde resultaten. De daadwerkelijke duur is afhankelijk van de persoonlijke situatie en omstandigheden van de cliënt.

Het doel van burn-out begeleiding

Het doel van de begeleiding door Carrière Vitaal is dat de cliënt weer kan herstellen en dat zijn of haar zelfmanagement verbetert. In dat kader krijgt hij of zij handvatten aangereikt om te leren omgaan met eventuele valkuilen.

Tevens bieden wij mediation wanneer er problemen bestaan tussen werknemer en werkgever.
Het betreft in alle gevallen een individueel, op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt afgestemd begeleidingsprogramma.

De fases

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 1 | STOPPEN MET UITPUTTING & BEVORDEREN HERSTELFUNCTIES

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 2 | OPBOUW VITALITEIT

Concrete op de persoon afgestemde adviezen waarmee men onder begeleiding van een psycholoog en bewegingsdeskundige weer vitaal kan worden.

FASE 3 | CONDITIE OPBOUWEN & RE-INTEGRATIE

Er worden handvatten en principes aangereikt aan de cliënt. Hij of zij wordt gericht gestimuleerd deze toe te passen in de persoonlijke situatie. De nadruk ligt op werkhervatting en het oppakken van dagelijkse activiteiten, hobby’s, sporten, etc.

FASE 4 | TERUGVALPREVENTIE

Tijdens de begeleiding wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Wanneer een cliënt dreigt terug te vallen kan hij of zij het preventieplan raadplegen en uitvoeren. Daarnaast bieden wij ondersteuningsmomenten aan.

Het Carrière Vitaal traject | week 1 t/m 12

FYSIEK
MENTAAL
GEDRAG

Stoppen met uitputting en bevorderen herstelfuncties
Week 1 t/m 5
– Bewegen / hersteltraining
– Leren herkennen relevante fysieke signalen

Opbouw vitaliteit
Week 6 t/m 8
– Bevorderen herstelvermogen
– Gecontroleerd sporten onder begeleiding van een bewegingsdeskundige

Conditie opbouwen en re-integratie
Week 9 t/m 10
– Conditie opbouwen onder begeleiding

Terugvalpreventie
Week 11 t/m 12
– Met ondersteuning van een bewegingsdeskundige een plan maken om het sporten/bewegen zelfstandig voort te kunnen zetten

Stoppen met uitputting en bevorderen herstelfuncties
Week 1 t/m 5
– Psycho-educatie
– Balans tussen in- & ontspanning

Opbouw vitaliteit
Week 6 t/m 8
– Zelfmanagement
– Cognitief gedragsmatige begeleiding

Conditie opbouwen en re-integratie
Week 9 t/m 10
– Persoonlijk programma
– Zelfmanagement

Terugvalpreventie
Week 11 t/m 12
– Persoonlijk programma
– Opstellen terugvalpreventieplan

Stoppen met uitputting en bevorderen herstelfuncties
Week 1 t/m 5
– Plan van aanpak
– Leren actief te ontspannen

Opbouw vitaliteit
Week 6 t/m 8
– Re-integratie bespreken en afstemmen met betrokkenen
– Het geleerde toepassen in de praktijk
– Vaak weer starten met re-integratie

Conditie opbouwen en re-integratie
Week 9 t/m 10
– Opbouwschema terugkeer naar werk in afstemming met de bedrijfsarts en werkgever

Terugvalpreventie
Week 11 t/m 12
– Duurzame re-integratie voortzetten

Wij passen mediation toe als optie wanneer er problemen zijn tussen werknemer en werkgever