Privacy-, klachtenreglement

Privacy-, klachtenreglement en algemene leveringsvoorwaarden

Carrière Vitaal behandelt uw persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoons-gegevens (WBP). Deze wet regelt de vastlegging en gebruikmaking van alle gegevens die herleidbaar zijn tot een (natuurlijk) persoon.

De wet bepaalt dat elke verwerking van gegevens met betrekking tot een persoon alleen toegestaan is binnen het doel dat hiervoor nadrukkelijk is vastgelegd. Met andere woorden: wij mogen en zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in situaties die betrekking hebben op uw bemiddelingstraject. Ons privacyreglement kunt u opvragen via info@carriere-vitaal.nl

Carrière Vitaal wil sociaal en correct met klanten omgaan. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u door Carrière Vitaal bent behandeld. Dat horen wij dan graag van u. Een klacht betekent namelijk dat er iets is misgegaan met onze dienstverlening of communicatie. Het is dus niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang uw klacht in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als contact met ons opneemt, zullen wij ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen. Ons klachtenreglement kunt u opvragen via info@carriere-vitaal.nl

Onze leveringsvoorwaarden kunt u inzien via bijgevoegde link: Algemene leveringsvoorwaarden