Individuele coaching | Arbodiensten

Ondersteuning & Maatwerk voor de bedrijfsarts/arbodienst

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Praktische coaching van de werknemer bij burn-outklachten, verminderde vitaliteit of leefstijl uitdagingen.

Wanneer een medewerker zich belemmerd voelt in zijn of haar functioneren, kan Carrière Vitaal praktische en adequate ondersteuning bieden in de vorm van individuele coaching.

Een medewerker kan zich verminderd belastbaar voelen, moeite hebben met werksituaties of ondersteuning wensen om op een goede manier te kunnen blijven werken. U wilt uw medewerker iets bieden wat aansluit bij de persoonlijke situatie, zodat hij of zij zich niet hoeft ziek te melden of snel weer meer belastbaar wordt, om zo ook de re-integratie goed te kunnen starten. Tijdens een kennismaking met Carrière Vitaal kan de medewerker ontdekken dat de persoonlijke, concrete en doelgerichte werkwijze hem of haar de handvatten kan bieden die nodig zijn.

De werknemer voelt zich gewaardeerd en ontvangt de begeleiding en ondersteuning die nodig is om zich sterker te voelen. Daardoor kan een ziekmelding worden voorkomen of kan de werknemer snel weer meedoen in het arbeidsproces. 

Het doel van individuele coaching

Het doel van individuele coaching bij burn-outklachten, verminderde vitaliteit of leefstijluitdagingen is om de persoon te helpen de oorzaak van de problemen te identificeren en te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en strategieën om deze problemen aan te pakken.

De fases

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 1 | STOPPEN MET UITPUTTING & BEVORDEREN HERSTELFUNCTIES

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 2 | OPBOUW VITALITEIT

Concrete op de persoon afgestemde adviezen waarmee men onder begeleiding van een psycholoog en bewegingsdeskundige weer vitaal kan worden.

FASE 3 | CONDITIE OPBOUWEN & RE-INTEGRATIE

Er worden handvatten en principes aangereikt aan de cliënt. Hij of zij wordt gericht gestimuleerd deze toe te passen in de persoonlijke situatie. De nadruk ligt op werkhervatting en het oppakken van dagelijkse activiteiten, hobby’s, sporten, etc.

FASE 4 | TERUGVALPREVENTIE

Tijdens de begeleiding wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Wanneer een cliënt dreigt terug te vallen kan hij of zij het preventieplan raadplegen en uitvoeren. Daarnaast bieden wij ondersteuningsmomenten aan.

Wij passen mediation toe als optie wanneer er problemen zijn tussen werknemer en werkgever