Verzekeraars & belangenbehartigers

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Gericht op welzijn van de cliënt en kostenbesparing voor de verzekeraar.

Carrière Vitaal ondersteunt belangenbehartigers en verzekeraars bij re-integratie, loopbaanonderzoek en -begeleiding.

Carrière Vitaal levert maatwerk en streeft naar een vlotte en bestendige re-integratie ten bate van;

  • Spoedige terugkeer in betaalde arbeid of hernieuwd ondernemerschap
  • Creëren van onafhankelijkheid en toekomstperspectief voor cliënt
  • Herwinnen van de eigenwaarde van de cliënt
  • Kostenbesparing voor de verzekeraar

Praktijkvragen

CLIËNT IS DOOR EEN ONGEVAL ZIJN BAAN KWIJTGERAAKT

“Mijn cliënt is door een ongeval zijn baan kwijtgeraakt en wil graag weer aan het werk. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij bieden slimmer re-integratie, binnen of buiten de organisatie, lees meer >

CLIËNT HEEFT HULP NODIG BIJ HET VINDEN VAN NIEUW ARBEIDSPERSPECTIEF

“Mijn cliënt kan vanwege klachten zijn oude functie niet meer uitoefenen en moet worden geholpen bij het vinden van nieuw arbeidsperspectief. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij zoeken naar naar een passende, nieuwe oplossing,
lees meer >

ER IS SPRAKE VAN EEN LANGE WACHTLIJST VOOR REVALIDATIE-INTERVENTIE

“Mijn cliënte heeft door een ongeval fysiek en/of mentale klachten gekregen waardoor haar leven op, privé, sociaal en werk is verstoord, Er is fysieke en mentale begeleiding nodig bij het oppakken van haar leven op (privé, werk en sociaal gebied), maar staat op een lange wachtlijst voor een revalidatieinterventie. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij bieden fysiek mentale begeleiding, lees meer >

IK HEB EEN CLIËNT MET FYSIEKE EN/OF MENTALE KLACHTEN

“Mijn cliënt heeft aan een ongeval fysiek en/of mentale klachten
overgehouden waardoor het leven op privé, sociaal en werkgebied is verstoord. Er is fysieke en mentale begeleiding nodig bij het weer oppakken van het leven op (privé, werk en sociaal gebied). Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij bieden fysiek mentale begeleiding, lees meer >

VOLLEDIGE BELASTBAARHEID VAN CLIËNT IS NOG NIET HAALBAAR MAAR DEZE WIL WEL GRAAG WEER AAN HET WERK

“Mijn cliënt is door klachten naar aanleiding van een ongeval uitgevallen in werk en wil graag weer gaan werken. Echter dat is nu nog niet haalbaar. Er heeft hulp nodig om door middel van een tijdscontingent opbouwschema weer terug te keren. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij begeleiden opbouw praktische belastbaarheid, lees meer >

CLIËNT HEEFT EEN AANGEPASTE WERKOMGEVING NODIG

“Mijn client heeft door zijn beperkingen een aangepaste werkomgeving nodig, maar weet niet hoe hij deze kan vinden. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij bieden slimme re-integratie in bestaande of nieuwe functie, lees meer >

CLIENT WIL WETEN WAT ZIJN MAXIMAAL HAALBARE BELASTBAARHEID IS, MAAR HEEFT GEEN WERKPLEK

“Mijn client wil weten wat zijn maximaal haalbare belastbaarheid is, maar
heeft geen werkplek. Soms is er een FML lijst opgesteld maar uit de praktijk blijkt echter vaak, dat de belastbaarheid anders is. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij gaan met uw cliënt onderzoek doen naar een passende bemiddelingsrichting, lees meer >

BEGELEIDING BENODIGD BIJ HET OPBOUWEN VAN BELASTBAARHEID EN HET CREËREN VAN TOEKOMSTPERSPECTIEF

“Mijn client heeft een revalidatie-interventie en/of traject doorlopen. Er is nu begeleiding nodig bij het opbouwen van belastbaarheid en het creëren van toekomstperspectief. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij begeleiden opbouw praktische belastbaarheid, lees meer >

MIJN CLIËNT IS ONDERNEMER EN UITGEVALLEN IN ZIJN OF HAAR ONDERNEMING

“Mijn cliënt is ondernemer en is door klachten naar aanleiding van een ongeval en/of ziekte uitgevallen in zijn of haar onderneming en wil het graag weer oppakken. Echter volledig , dat is nu nog niet haalbaar. Er is hulp nodig om door middel van een tijdscontingent opbouwschema weer terug te keren. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Wij bieden persoonlijke begeleiding bij bestendige re-integratie in hernieuwd
ondernemerschap,
lees meer >

IK HEB EEN CASUS WAARBIJ SNELLE INFORMATIE OVERDRACHT VAN GROOT BELANG IS

“Er moet duidelijkheid komen over het mogelijke letsel en de al dan niet blijvende beperkingen. Snelle informatie overdracht is van belang. Wat kan Carrière Vitaal hierin voor ons betekenen?”

ANTWOORD
Carrière Vitaal heeft een nauwe samenwerking met diverse specialisten op het gebied van musculoskeletale revalidatie en korte lijnen binnen de afdeling orthopedie en neurologie. Wij zijn snel in staat de actuele medische in kaart te brengen op basis van de
bestaande medische stukken en/of eigen medisch onderzoek door onze onafhankelijke medische samenwerkingspartners.
Op verzoek kan een inhoudelijk medisch advies worden gegeven aan het slachtoffer, de verzekerde en/of opdrachtgevers betreffende het behandeltraject dan wel bemiddeling ten aanzien van verdere behandeling om sneller tot een optimaal behandeltraject te komen.

Terug naar de normale dagelijkse activiteiten