De oprichters

Vitale mensen op de juiste plek, dat is wat vooruitgang mogelijk maakt

Wie wij zijn? Ursula de Korte en Wolter Jan Kloosterhof. Initiatiefnemers en (ervarings-) deskundigen.

Wij bieden perspectief voor mens en organisatie en maken verandering mogelijk. Wij zetten geen standaard interventies in, maar bieden maatwerk. De intake, waarbij aandacht is voor alle aspecten van functioneren en leven, wordt door ons verzorgd.

Carrière Vitaal; een innovatief en vernieuwend concept

In de jaren dat wij ons in dit vakgebied begeven liepen wij aan tegen het feit dat vitaliteit en reintegratie als losse onderdelen gezien worden. Er worden mooie vitaliteitsprogramma’s aangeboden en elders re-integratiebegeleiding. Echter nooit eerder onder één dak. Dat betekent dat veel tijd en moeite verloren gaan wanneer begeleiding langs elkaar heen loopt; mensen die weer belastbaar zijn vallen terug wanneer ze op een niet passende plek terugkomen of wanneer er geen draagvlak meer is bij de werkgever. Maar ook wanneer iemand gaat solliciteren terwijl de belastbaarheid nog niet voldoende is voor een betaalde baan. Daar hebben wij met Carriere Vitaal verandering in weten te brengen.

Wij hebben een volledig op individueel afgestemd fysiek en/of mentaal vitaliteitsprogramma ontwikkeld dat direct gevolgd wordt door een tijdcontingent opbouwschema naar werk. In de eigen functie, of, wanneer dit niet wenselijk of haalbaar is, zal er passende arbeid gevonden worden. Als het nodig is zal Carrière Vitaal bij een externe werkgever een representatieve reintegratieplek creëren. Dit zal bij voorkeur zijn in een sector en functie waar de cliënt na afloop van het traject kan blijven. Vitaliseren en direct re-integreren, 1e of 2e spoor, voor een duurzaam resultaat. Dit realiseren wij samen met onze specialisten; maatwerk voor iedere cliënt.

Missie

Carrière Vitaal biedt perspectief voor mens en organisatie. Vitale mensen op de juiste plek, dat is wat vooruitgang mogelijk maakt.

Omdat het niet nodig is vast te houden aan een patroon van ongeluk, verzuim, beperkingen en slecht functioneren, wil Carrière Vitaal verandering mogelijk maken voor mensen die zelf die stap niet kunnen zetten. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om mensen op de juiste plek te laten werken, waarbij talenten en kennis volop benut worden door resultaatgerichte interventies waarbij deskundigheid en en betrouwbaarheid voorop staan. Hoogwaardige kwaliteit voor een scherpe prijs waarbij zowel werknemers als werkgevers en belangenbehartigers in hun wensen worden gehoord. Wij streven daarbij naar duurzame en intensieve relaties met onze klanten, omdat onze missie voornamelijk concreet wordt door elkaar te kennen en te vertrouwen. Aldus worden de sterke eigenschappen van partijen ontdekt, ontwikkeld en gestimuleerd.

Kracht

Mensen zijn het kloppende hart van elke organisatie. Vitale en goed functionerende werknemers zijn dan ook van groot belang.

Uitgangspunt is daarbij dat alle mensen uniek zijn en het beste functioneren wanneer zij de mogelijkheid krijgen hun kwaliteiten in te zetten. Een ander wezenlijk uitgangspunt is dat ieder individu verantwoordelijk is voor zijn of haar handelen en gemaakte keuzes. Dat betekent dat verantwoordelijkheden helder moeten worden gemaakt en dat zowel werkgevers als werknemers hierop moeten worden gewezen. In verlengde hiervan wordt duidelijk wat onze verantwoordelijkheden zijn, verantwoordelijkheden die wij ook waarmaken.

Onze specialisten

Iedere cliënt is uniek en iedere hulpvraag ook. Wij zetten geen standaard interventies in, maar bieden maatwerk.

Revalidatie-expert
Loopbaanonderzoeker
Bewegingsagoog en Psychomotorisch Therapeut
Personal Trainer
Gedragswetenschapper/Psycholoog
Psychomotorisch Therapeut

Medische Expertise

Wanneer er sprake is van lichamelijke klachten en er behoefte is aan duidelijkheid wat betreft de diagnose of beperkingen, kan een medisch consult plaatsvinden door een van de medische experts waarmee Carrière Vitaal mee samenwerkt. Deze screening vindt altijd binnen zeer korte tijd plaats.

Een medisch consult kan duidelijkheid bieden over een diagnose of prognose, benutbare mogelijkheden of factoren die het herstel en de re-integratie kunnen belemmeren. Onze medisch specialisten werken nauw samen met hun collega-specialisten in het werkveld, zoals bijvoorbeeld het Medisch Spectrum Twente.