Arbodiensten Re-integratie

Ondersteuning & Maatwerk voor de bedrijfsarts/arbodienst

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Actieve bemiddeling op de regionale markt = snelle re-integratie

Wanneer een organisatie te maken hee  met (langdurig) verzuimende werknemers, biedt Carrière Vitaal begeleiding van A tot Z, voor alle betrokken partijen.

Onze kracht ligt zowel in vlotte re-integratie (binnen of buiten de organisatie) vanuit een deskundige en actieve aanpak, als in een breed netwerk voor bemiddeling op de regionale arbeidsmarkt (in geval van externe plaatsing).

Het Carrière Vitaal traject:

WERKWIJZE EN RE-INTEGRATIEPLAN
PLAN VAN AANPAK:
VOOR DE WERKGEVER:
VOOR DE WERKNEMER:

Na zorgvuldige analyse van de situatie stellen wij een realistisch reintegratieplan op in samenwerking met de werkgever, een arts, een mental coach, een arbeidsdeskundige, een re-integratiedeskundige en/of een arbeidsbemiddelaar.

Centraal in het plan staat het vinden van een passende, nieuwe functie voor de werknemer. Tevens zal uit het plan blijken of er binnen de organisatie passend werk te vinden dan wel te creëren is (‘re-integratie eerste spoor’), of dat er extern naar passend werk gezocht dient te worden (‘tweede spoor’).
Carrière Vitaal zorgt dat u in dit traject voldoet aan alle voorwaarden, zodat u in een later traject geen problemen krijgt bij een claimbeoordeling. Ook

Vanuit het reintegratieplan wordt er voor de werknemer een individueel Plan van Aanpak opgesteld.

Binnen dit plan worden verschillende instrumenten ingezet. Voorbeelden zijn persoonlijke trainingen, het aanscherpen van sollicitatievaardigheden, gekwalificeerde tests (beroepskeuze, kerncompetentie, loopbaanonderzoek), oriëntatie op de arbeidsmarkt, bemiddeling/ jobhunting en nazorg.

Carrière Vitaal biedt de werkgever:

– Actieve bemiddeling op de regionale arbeidsmarkt
– Hoge plaatsingscijfers & snelle re-integratie
– Actie die daadwerkelijk ergens toe leidt (Plan van Aanpak)
– Een soepel en eerlijk proces voor alle betrokken partijen
– Het bieden van perspectief voor u en de betrokken werknemer
– Daadkracht, duidelijkheid en een pragmatische aanpak met een korte doorlooptijd

Carrière Vitaal biedt de werknemer:

– Actieve, professionele begeleiding (terug) naar werk (eerste en tweede spoor).
– Een persoonlijke aanpak.
– Introductie binnen het Carrière Vitaal netwerk.
– Specifieke deskundigheid van arbeids- en re-integratiedeskundigen.
– Zicht op talenten en kernkwaliteiten, ondanks de mogelijk aanwezige beperkingen.

Ook voor re-integratie tweede spoor is Carrière Vitaal een belangrijke partner; ervaring, breed netwerk en hoge plaatsing cijfers.