Verzekeraars & belangenbehartigers

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Begeleiding bij snelle en bestendige reintegratie in hernieuwd ondernemerschap

Het ondernemerschap in een hernieuwde vorm weer oppakken kan een geschikte optie zijn voor een nieuwe start op de arbeidsmarkt.

Op het gebied van ondernemersbegeleiding werken wij intensief samen met bureau Perplex uit Hengelo, de experts bij de begeleiding van zelfstandigen. www.bureauperplex.nl Wij begeleiden u in dit proces van A tot Z. Wij streven naar een snelle, maar vooral ook naar een bestendige re-integratie. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Daarin zullen wij het programma nader toelichten en de randvoorwaarden voor deelname bespreken.

Werkwijze

Stap 1: de ideefase van de onderneming
Stap 2: vaststellen doel en de doelgroep
Stap 3: de conceptfase
Stap 4: interne organisatie en financiële planning
Stap 5: de ontwikkelfase, netwerkplanning
Stap 6: stappenplan, wet- en regelgeving
Stap 7: de realisatiefase, marketingstrategie, verkoop
Stap 8: maken en presenteren van het ondernemingsplan

Het resultaat

Aan het einde van de begeleiding heeft de cliënt zijn bedrijfsidee omgezet naar een praktische werkstructuur, waarin:

1. de ondernemer zijn idee heeft vertaald naar een concept
2. het concept verder geconcretiseerd en gestructureerd is aan de hand van netwerkplanning
3. de persoonlijke missie van de ondernemer geplaatst is in de context van onderneming
4. marktonderzoek is gedaan en een marketingstrategie is ontwikkeld
5. de interne organisatie van de onderneming verder geconcretiseerd is
6. onderzoek is gedaan naar de wet- en regelgeving, die op de ondernemer betrekking heeft
7. financieel inzicht is verkregen in de onderneming

Vitaal vooruit