Carrière assessment | Verzekeraar

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Alle werknemers op de juiste plek; dat levert resultaat op, voor alle partijen!

Carrière Vitaal biedt in dit kader een uitstekend startpunt voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw werknemer.

Capaciteiten, vaardigheden en interesses worden onderzocht en daarbij zetten wij een een unieke tool in: Carrière Assessment.

Het Carrière assessment traject:

Het traject start met een gesprek met de werknemer en eventueel werkgever.

Het doel van het assessment wordt besproken en er worden maximaal negen relevante competenties in kaart gebracht. Op basis hiervan formuleert Carrière Vitaal een programma op maat, dat bestaat uit 3 onderdelen.

1. INTERVIEW
2. PSYCHOLOGISCHE- & LOOPBAANTESTS
3. PRAKTIJKTRAINING

In het interview legt Carrière Vitaal de nadruk op zowel mogelijkheden als belemmeringen bij het verder ontwikkelen van de desbetreffende competenties.

Dit zijn vragenlijsten gericht op het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten en persoonlijke eigenschappen van de medewerker.

Bij de assessment worden alle gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en alleen na uitdrukkelijke toestemming van de medewerker aan derden ter hand gesteld, mocht dat wenselijk zijn.

Training met behulp van praktijkoefeningen is een essentieel onderdeel van het assessment. De praktijkoefeningen sluiten aan bij de werksituatie. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van rollenspellen en het oefenen van presentatie vaardigheden. Na enkele weken vindt een afsluitend gesprek plaats en wordt het geheel afgerond met een schriftelijke rapportage.

Voorwaarde voor een succesvol assessment?

Een werknemer die open staat voor feedback en die gemotiveerd is om te investeren in persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat levert de Carrière Assessment de werknemer op?

Een compleet en zorgvuldig samengesteld beeld van de eigen unieke kwaliteiten, ontwikkelpunten en groeimogelijkheden. Een ontwikkelplan dat hij/zij kan toepassen voor de meest uiteenlopende functies op verschillende niveaus. Een plan dat motiverend werkt en resultaten oplevert! Een rapport gericht op de ontwikkeling en vooruitgang van de werknemer en adviezen over aanvullende trainingen of opleidingen. Hiermee wordt het persoonlijke potentieel aangesproken en wordt de motivatie aangewakkerd.

Hét startpunt voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van de werknemer