Fysiek & Mentaal Vitaal bij verzuim | Verzekeraar

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Fysieke en mentale training van de cliënt voor optimaal functioneren

Carrière Vitaal zet persoonlijke training in wanneer chronische klachten het welbevinden en de re-integratie van uw cliënt belemmeren.

Middels een persoonlijke training worden alle mogelijkheden van de cliënt weer volledig benut en is optimaal functioneren binnen bereik. Fysieke belastbaarheid wordt vergroot en mentale kracht wordt (her)ontdekt en vergroot.

Fysiek en mentaal functioneren kunnen niet los van elkaar gezien worden, zij beïnvloeden elkaar voortdurend.

Door de Carrière Vitaal training wordt de fysieke belastbaarheid vergroot en de mentale (veer)kracht (her)ontdekt en beter benut.

Beweging

Weer (kunnen) gaan bewegen is in veel gevallen het begin van verandering. Beperkende fysieke klachten worden in kaart gebracht en met de revalidatie expert van Carrière Vitaal besproken. Onder persoonlijke begeleiding komt de werknemer weer in beweging en leert de belastbaarheid vergroten. Daardoor keert het vertrouwen in het eigen lichaam terug.

Kracht

De mentale modules van de training hebben ten doel het wegnemen van de beperkende mentale klachten en het opbouwen of herstellen van de mentale (veer)kracht en het zelfvertrouwen.

Het resultaat: een cliënt die zich fysiek en mentaal vitaal voelt

De cliënt kan de juiste keuzes maken waardoor hij of zij verder komt en weer actief deelneemt op de arbeidsmarkt. Hier opvolgend kan een loopbaanbemiddeling bij Carrière Vitaal aansluiten.