Re-integratie | Verzekeraars

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Begeleiding bij vlotte re-integratie in personenschadekwesties en arbeidsongeschiktheidssituaties

Carrière Vitaal streeft naar een snelle, maar vooral ook naar een bestendige reintegratie van de arbeidsongeschikte cliënt.

Een spoedige terugkeer in betaalde arbeid betekent voor de verzekeraar kosten besparen en voor de cliënt onafhankelijkheid, toekomstperspectief en het herwinnen van de eigenwaarde. Wij staan voor persoonlijke arbeidsdeskundige begeleiding en bemiddeling, gericht op duurzame oplossingen, specifiek in Overijssel; hier ligt onze expertise en ons netwerk op de arbeidsmarkt.

Het Carrière Vitaal traject:

WERKWIJZE EN RE-INTEGRATIEPLAN
INSTRUMENTEN PLAN VAN AANPAK:
KENMERKEN CARRIÈRE VITAAL BIJ RE-INTEGRATIE

Carrière Vitaal beschikt over een groot netwerk van professionals met ruime ervaring in re-integratiebegeleiding.

Na zorgvuldige analyse van de situatie stellen wij een realistisch re-integratieplan op in samenwerking met de verzekeraar, een arts, een mental coach, een arbeidsdeskundige, een re-integratiedeskundige en/of een arbeidsbemiddelaar. Vanuit het re-integratieplan wordt er voor de verzekerde een individueel Plan van Aanpak opgesteld. Dit doen wij in samenwerking met u als verzekeraar.

Instrumenten binnen het Plan van Aanpak zijn bijvoorbeeld:

– Persoonlijke trainingen
– Het aanscherpen van sollicitatievaardigheden
– Gekwalificeerde tests (beroepskeuze, kerncompetentie, loopbaanonderzoek)
– Oriëntatie op de arbeidsmarkt
– Bemiddeling/ jobhunting
– Persoonlijke coaching
– Ondernemersbegeleiding
– Nazorg
– Ondersteuning

Wat Carrière Vitaal voor u kan betekenen

– Resultaatgericht en zoveel mogelijk schadelastbeperking
– Actieve bemiddeling op de regionale arbeidsmarkt
– Hoge plaatsingscijfers & snelle re-integratie
– Het unieke Carrière Vitaal netwerk
– Feitelijke rapportage en evaluatiemomenten
– Partnerschap en professionaliteit
– Een soepel en eerlijk proces voor alle betrokken partijen
– Ondersteuning

Ondersteuning bij re-integratie van arbeidsongeschikte verzekerden