Tijdcontingente opbouw

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Snelle werkhervatting waarbij mogelijkheden van de cliënt centraal staan.

Tijdcontingent re-integreren leidt tot een duurzame werkhervatting en draagt bij aan een vermindering van de verzuimfrequentie.

Carrière Vitaal stelt bij de tijdcontingente benadering niet de klachten, maar de mogelijkheden van de verzekerde/werknemer centraal bij de werkhervatting.

Onderzoek laat zien dat de positieve effecten van deze aanpak na jaren nog merkbaar zijn. Vooral wanneer betrokkene is gewend geraakt aan een laag niveau van functioneren is het van cruciaal belang om de vicieuze cirkel van continue over- en onderbelasting te doorbreken. Om die reden zijn onze richtlijnen gebaseerd op de tijdcontingente benadering. Door te leren om niet steeds te overbelasten wanneer iemand zich goed voelt, maar juist de belastbaarheid verantwoord op te bouwen, kan het functioneren worden geoptimaliseerd. Daardoor kan er weer grip worden ervaren op het welbevinden.

Werkwijze

Carrière Vitaal werkt met de principes vanuit een cognitief gedragsmatige benadering. Onze cliënten leren welke rol fysieke, psychische en gedragsmatige factoren een rol spelen bij chronische klachten. We begeleiden cliënten met de meest voorkomende klachtenbeelden waarbij het hanteren van een planmatig opbouwschema uiterst effectief is om te komen tot versnelde en duurzame re-integratie.

tijdcontingentie is een uiterst effectief principe om te komen tot het bereiken van de maximaal haalbare fysieke en mentale belastbaarheid.