Trauma behandeling | Verzekeraar

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Traumabehandeling als onderdeel van individuele begeleiding bij re-integratie.

Carrière Vitaal biedt een trauma behandel module waarbij specialistische behandelaars worden ingezet, zoals een GZ-psycholoog.

Cognitieve gedragstherapie en EMDR kunnen hierbij snel ingezet worden. Deze behandeling als onderdeel van individuele begeleiding is van belang omdat traumagerelateerde klachten vaak een belemmering zijn bij re-integratie. Naast fysieke klachten kan er ook sprake zijn van post traumatische stress klachten zoals herbelevingen of angst.

Specialisten van Carrière Vitaal herkennen traumatische klachten

Zij kunnen deze op adequate wijze behandelen wat resulteert in een goed herstelproces