Cliënt | Burn-out begeleiding

Carrière Vitaal voor cliënten

Begeleiding bij terugkeren in het arbeidsproces of veranderen van functie, in bestaande of nieuwe organisatie

Herstellen en op een duurzame wijze weer opbouwen.

Begeleiding door Carrière Vitaal richt zich specifiek op mensen met stress gerelateerde klachten zoals een burn-out. Wij bieden deskundige en specialistische begeleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve methoden.

De begeleiding wordt geïntegreerd aangeboden, dat wil zeggen op zowel fysiek, mentaal als gedragsmatig gebied en is gericht op duurzaam functioneren.

Het doel van burn-out begeleiding

Het doel van de begeleiding door Carrière Vitaal is dat u weer kunt herstellen en dat uw zelfmanagement verbetert. In dat kader krijgt u handvatten aangereikt om te leren omgaan met eventuele valkuilen. Ook bieden wij mediation wanneer er problemen bestaan tussen u als werknemer en uw werkgever.

Het betreft altijd een individueel, op uw persoonlijke omstandigheden afgestemd begeleidingsprogramma.

De fases

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 1 | KOMEN TOT HERSTEL EN BALANS

Wanneer u kunt komen tot herstel en u weer een balans ervaart, kunt u daarna in haalbare stappen opbouwen.

FASE 2 | OPBOUW VITALITEIT

Persoonlijke adviezen afgestemd op uw mogelijkheden en wensen om te komen tot meer fysieke en mentale vitaliteit.

FASE 3 | CONDITIE OPBOUWEN & RE-INTEGRATIE

Er worden handvatten en principes aangereikt en u wordt gestimuleerd deze toe te passen in uw persoonlijke situatie. De nadruk ligt op het opbouwen van alle onderdelen van functioneren, waaronder dagelijkse activiteiten, hobby’s, sporten en werkhervatting.

FASE 4 | TERUGVALPREVENTIE

Een onderdeel van de begeleiding is het opstellen van een terugvalpreventieplan. Wanneer u dreigt terug te vallen kunt u het preventieplan raadplegen en uitvoeren. Daarnaast bieden wij ondersteuningsmomenten aan.

Het Carrière Vitaal traject | week 1 t/m 12

FYSIEK
MENTAAL
GEDRAG

Stoppen met uitputting en bevorderen herstelfuncties
Week 1 t/m 5
– Bewegen / hersteltraining
– Leren herkennen relevante fysieke signalen

Opbouw vitaliteit
Week 6 t/m 8
– Bevorderen herstelvermogen
– Gecontroleerd sporten onder begeleiding van een bewegingsdeskundige

Conditie opbouwen en re-integratie
Week 9 t/m 10
– Conditie opbouwen onder begeleiding

Terugvalpreventie
Week 11 t/m 12
– Met ondersteuning van een bewegingsdeskundige een plan maken om het sporten/bewegen zelfstandig voort te kunnen zetten

Stoppen met uitputting en bevorderen herstelfuncties
Week 1 t/m 5
– Psycho-educatie
– Balans tussen in- & ontspanning

Opbouw vitaliteit
Week 6 t/m 8
– Zelfmanagement
– Cognitief gedragsmatige begeleiding

Conditie opbouwen en re-integratie
Week 9 t/m 10
– Persoonlijk programma
– Zelfmanagement

Terugvalpreventie
Week 11 t/m 12
– Persoonlijk programma
– Opstellen terugvalpreventieplan

Stoppen met uitputting en bevorderen herstelfuncties
Week 1 t/m 5
– Plan van aanpak
– Leren actief te ontspannen

Opbouw vitaliteit
Week 6 t/m 8
– Re-integratie bespreken en afstemmen met betrokkenen
– Het geleerde toepassen in de praktijk
– Vaak weer starten met re-integratie

Conditie opbouwen en re-integratie
Week 9 t/m 10
– Opbouwschema terugkeer naar werk in afstemming met de bedrijfsarts en werkgever

Terugvalpreventie
Week 11 t/m 12
– Duurzame re-integratie voortzetten

Wij passen mediation toe als optie wanneer er problemen zijn tussen werknemer en werkgever