Cliënt | Outplacement

Carrière Vitaal voor cliënten

Begeleiding bij terugkeren in het arbeidsproces of veranderen van functie, in bestaande of nieuwe organisatie

Begeleiding en bemiddeling van werknemer bij het vinden van een nieuwe, passende baan.

Is er door reorganisatie, fusie of inkrimping geen passende plaats meer voor u binnen de organisatie?

Carrière Vitaal biedt persoonlijke outplacementtrajecten om u te ondersteunen en te begeleiden en bemiddeling bij het vinden van een nieuwe, passende baan.

Begeleiding naar ander werk

Maatwerk

Carrière Vitaal begeleidt u naar ander werk via een aanpak ‘op maat’. Er wordt een persoonlijk Plan van Aanpak opgesteld voor u met vaste onderdelen:

HET LOOPBAANVERLEDEN

Daar begint succesvol outplacement. Samen met u kijkt Carrière Vitaal terug op de voorafgaande periode en staan we stil bij gebeurtenissen, ervaringen en beleving.

INVENTARISATIE VAN DE HUIDIGE SITUATIE

Wat kunt en wat wilt u? Zelfanalyse, onderzoek en testen geven een goed beeld van uw persoonlijkheid, capaciteit en wensen.

FOCUS OP DE TOEKOMST

Carrière Vitaal bepaalt met u de focus op de nieuwe baan of het beroepenveld. Sollicitatietrainingen, individuele vaardigheidstrainingen en persoonlijke presentatietechnieken kunnen deel uitmaken van die focus.

NETWERKINTRODUCTIE

Wij richten ons daarbij op de arbeidsmarkt binnen de provincie Overijssel en introduceren u in ons zorgvuldig opgebouwde netwerk. Onze kennis van de regionale arbeidsmarkt biedt daarbij kansen. Zo weten we bijvoorbeeld vaak precies waar vacatures ‘ontstaan’ en hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt.

BEGELEIDING EN BEMIDDELING

Onze loopbaanbemiddelaar coacht u door dit hele proces.

Typerend voor Carrière Vitaal

Intensieve begeleiding staat centraal; wij zijn actief, taakgericht, hebben een heldere werkwijze en bieden u vanzelfsprekend de nodige nazorg.

Onze kracht

– Het snel creëren van nieuw perspectief

– Een op efficiënte wijze verkrijgen van inzicht in vaardigheden, capaciteiten en interesses

– Zeer regelmatige contactmomenten

– Introductie in het unieke Carrière Vitaal netwerk

– Opvallende succespercentages bij (her)plaatsing

Carrière Vitaal zet zich tijdens het outplacementtraject volledig voor u in

Zo heeft u binnen korte termijn weer een toekomst met perspectief en een baan waar u zich vitaal in voelt.