Cliënt | carriere assessment

Carrière Vitaal voor cliënten

Begeleiding bij terugkeren in het arbeidsproces of veranderen van functie, in bestaande of nieuwe organisatie

Hervind motivatie om weer vitaal te functioneren op de juiste plek

Wilt u ontdekken wat uw talenten en kwaliteiten zijn en hoe u daarmee verder komt? Of wilt u meer voldoening uit uw werk halen? Dat kan!

Carrière Vitaal biedt als uitstekend startpunt voor het persoonlijk ontwikkelingsplan een unieke, handige tool: het Carrière Assessment. Dit bestaat uit een interview, diverse (psychologische/loopbaan) tests en, heel belangrijk; onderzoek naar de haalbaarheid van de uitkomsten in de praktijk!

Het Carrière assessment traject:

Het traject start met een gesprek met de werknemer en eventueel werkgever.

Het traject start met een gesprek met u en eventueel uw werkgever. Het doel van het assessment wordt besproken en er worden maximaal negen relevante competenties in kaart gebracht. Op basis hiervan formuleert Carrière Vitaal een programma op maat, dat bestaat uit 3 onderdelen.

1. INTERVIEW
2. PSYCHOLOGISCHE- & LOOPBAANTESTS
3. PRAKTIJKTRAINING

In het interview legt Carrière Vitaal de nadruk op zowel mogelijkheden als belemmeringen bij het verder ontwikkelen van de desbetreffende competenties.

Dit zijn vragenlijsten gericht op het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten en persoonlijke eigenschappen van de medewerker. Bij de assessment en bij de rapportage hanteert Carrière Vitaal de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dat betekent dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen na uitdrukkelijke toestemming aan derden ter hand worden gesteld.

Training met behulp van praktijkoefeningen is een essentieel onderdeel van het assessment. De praktijkoefeningen sluiten aan bij de werksituatie. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van rollenspellen en het oefenen van presentatie vaardigheden. Na enkele weken vindt een afsluitend gesprek plaats en wordt het geheel afgerond met een schriftelijke rapportage.

Voorwaarde voor een succesvol assessment?

Ieder persoon die open staat voor feedback en die gemotiveerd is om te investeren in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat levert de Carrière Assessment u op?

Een compleet en zorgvuldig samengesteld beeld van uw eigen unieke kwaliteiten, ontwikkelpunten en groeimogelijkheden. Een ontwikkelplan dat u kunt toepassen voor de meest uiteenlopende functies op verschillende niveaus; motiverend en met resultaat! Na het afronden van het Carrière Assessment krijgt u een schriftelijk rapport dat gericht is op ontwikkeling en vooruitgang. Omdat het om uw potentieel gaat, werkt het rapport heel motiverend. Dat geldt ook voor de adviezen over aanvullende trainingen of opleidingen.

Ieder persoon die open staat voor feedback en die gemotiveerd is om te investeren in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en groei.