Fysiek mentaal vitaal | Werkgever

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Fysieke en mentale training voor optimaal functioneren

Carrière Vitaal zet persoonlijke training in als fysieke en/ of mentale klachten het optimaal functioneren van de werknemer in de weg staan.

Met deze training biedt Carrière Vitaal een oplossing voor werknemers die vastzitten in een patroon van klachten, zich ongelukkig voelen, veel stress ervaren en/of veelvuldig verzuimen. Het doel van deze geïntegreerde fysiek/mentale training is het optimaliseren van de belastbaarheid middels het doorbreken van instandhoudende factoren die de klachten of disbalans laten voortduren. Optimaal functioneren is weer binnen bereik en cliënten ervaren weer grip en vitaliteit.

Fysiek en mentaal functioneren kunnen niet los van elkaar gezien worden, zij beïnvloeden elkaar voortdurend.

Door de Carrière Vitaal training wordt de fysieke belastbaarheid vergroot en de mentale (veer)kracht (her)ontdekt en beter benut.

Beweging

Weer (kunnen) gaan bewegen is in veel gevallen het begin van verandering. Beperkende fysieke klachten worden in kaart gebracht en zonodig met een revalidatie expert van Carrière Vitaal besproken. Onder persoonlijke begeleiding komt de werknemer weer in beweging en leert de belastbaarheid vergroten. Daardoor keert het vertrouwen in het eigen lichaam terug.

Kracht

De mentale modules van de training worden afgestemd op de persoonlijke situatie en klachten van de werknemer. Doel van dit deel van de training is het wegnemen van de belemmerende mentale klachten en het opbouwen of herstellen van de mentale (veer)kracht en het zelfvertrouwen.

Het resultaat: persoonlijke ontwikkeling en vermindering van verzuim.

Hier opvolgend kan een loopbaanbemiddeling bij Carrière Vitaal aansluiten.