Outplacement | Werkgever

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Begeleiding en bemiddeling van werknemer bij het vinden van een nieuwe, passende baan.

Is er door reorganisatie, fusie of inkrimping geen goede plaats meer voor een werknemer binnen uw bedrijf?

Carrière Vitaal biedt een passend outplacement-traject om uw werknemer te ondersteunen, te begeleiden en door bemiddeling te helpen bij het vinden van een nieuwe, passende baan.

Begeleiding naar ander werk

Maatwerk

Carrière Vitaal begeleidt uw werknemer naar ander werk via een aanpak ‘op maat’. Er wordt een persoonlijk Plan van Aanpak opgesteld voor iedere individuele werknemer, met vaste onderdelen:

BESPREKING LOOPBAANVERLEDEN

Hier begint succesvol outplacement. Samen met uw werknemer kijkt Carrière Vitaal terug op de voorafgaande periode en staan we stil bij gebeurtenissen, ervaringen en emoties.

INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE

Door het in kaart brengen van wat uw werknemer kan en wil, zelfanalyse, onderzoek en het gebruik van testen ontstaat een adequaat beeld van diens persoonlijkheid, capaciteit en wensen.

FOCUS OP DE TOEKOMST

Carrière Vitaal bepaalt samen met uw werknemer de focus op de nieuwe baan en/of het beroepenveld. Sollicitatietrainingen, individuele vaardigheidstrainingen en persoonlijke presentatietechnieken kunnen deel uitmaken van deze focus.

NETWERKINTRODUCTIE

Wij richten ons daarbij op de provincie Overijssel en introduceren uw werknemer in ons zorgvuldig opgebouwde netwerk. Onze kennis van de regionale arbeidsmarkt biedt daarbij kansen. Zo weten we bijvoorbeeld vaak precies waar vacatures ‘ontstaan’ en hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt.

BEGELEIDING EN BEMIDDELING

Onze loopbaanbemiddelaars coachen uw werknemer bij het zoeken naar een geschikte vacature(s). Carrière Vitaal zet zich tijdens het outplacementtraject volledig in voor uw werknemer, zodat deze met een goed gevoel weer verder kan met zijn of haar toekomst!

Typerend voor Carrière Vitaal

Intensieve begeleiding staat centraal; wij zijn actief, taakgericht, hebben een heldere werkwijze en bieden de werknemer vanzelfsprekend de nodige nazorg.

Onze kracht

– Het snel creëren van nieuw perspectief

– Inzicht verkrijgen in vaardigheden, capaciteiten en interesses

– Zeer regelmatige contactmomenten

– Introductie in het unieke Carrière Vitaal netwerk

– Opvallende succespercentages bij (her)plaatsing bij werkgevers

Vitaal vooruit