Individuele coaching | Werkgever

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Praktische coaching van de werknemer bij burn-outklachten, verminderde vitaliteit of leefstijl uitdagingen.

Wanneer uw medewerker zich belemmerd voelt in zijn of haar functioneren, kan Carrière Vitaal praktische en adequate ondersteuning bieden in de vorm van individuele coaching.

Uw medewerker kan zich verminderd belastbaar voelen, moeite hebben met werksituaties of ondersteuning wensen om op een goede manier te kunnen blijven werken. U wilt uw medewerker iets bieden wat aansluit bij de persoonlijke situatie van de medewerker, zodat hij of zij zich niet hoeft ziek te melden. Tijdens een kennismaking met Carrière Vitaal kan uw medewerker ontdekken dat de persoonlijke, concrete en doelgerichte werkwijze hem of haar de handvatten kan bieden die nodig zijn.

De werknemer voelt zich gewaardeerd en ontvangt de begeleiding en ondersteuning die nodig is om zich sterker te voelen en u als werkgever voorkomt dat uw medewerker uitvalt in het arbeidsproces.

Het doel van burn-out begeleiding

Het doel van de begeleiding door Carrière Vitaal is dat de cliënt weer kan herstellen en dat zijn of haar zelfmanagement verbetert. In dat kader krijgt hij of zij handvatten aangereikt om te leren omgaan met eventuele valkuilen.

Tevens bieden wij mediation wanneer er problemen bestaan tussen werknemer en werkgever.
Het betreft in alle gevallen een individueel, op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt afgestemd begeleidingsprogramma.

De fases

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 1 | STOPPEN MET UITPUTTING & BEVORDEREN HERSTELFUNCTIES

In overleg met de bedrijfsarts en werkgever wordt afgestemd hoeveel tijd er nodig is om tot herstel te kunnen komen en of het haalbaar is om (gedeeltelijk) actief te blijven in het arbeidsproces.

FASE 2 | OPBOUW VITALITEIT

Concrete op de persoon afgestemde adviezen waarmee men onder begeleiding van een psycholoog en bewegingsdeskundige weer vitaal kan worden.

FASE 3 | CONDITIE OPBOUWEN & RE-INTEGRATIE

Er worden handvatten en principes aangereikt aan de cliënt. Hij of zij wordt gericht gestimuleerd deze toe te passen in de persoonlijke situatie. De nadruk ligt op werkhervatting en het oppakken van dagelijkse activiteiten, hobby’s, sporten, etc.

FASE 4 | TERUGVALPREVENTIE

Tijdens de begeleiding wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Wanneer een cliënt dreigt terug te vallen kan hij of zij het preventieplan raadplegen en uitvoeren. Daarnaast bieden wij ondersteuningsmomenten aan.

Wij passen mediation toe als optie wanneer er problemen zijn tussen werknemer en werkgever