Burn-out preventie | Werkgever

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Investeren in burn-out preventie

U wilt als organisatie goed voor uw medewerkers zorgen en hecht belang aan de vitaliteit van alle mensen die zich inzetten voor het werk. Medewerkers kunnen door verscheidene redenen zich ziekmelden, echter burn-outklachten komen veel voor.

Maar liefst 1 op de 6 werknemers heeft burn-out klachten. Er zijn verschillende oorzaken voor het krijgen van een burn-out. In 2021 gaf 37% van de werknemers aan dat werkdruk of werkstress de reden is van hun werk gerelateerde verzuim. De kosten van verzuim voor werkgevers zijn en blijven hoog. In 2020 kostte verzuim wegens werkstress 11.000 euro aan loonkosten per verzuimende werknemer. Al met al kostte het verzuim wegens werkstress werkgevers 2,8 miljard aan loonkosten (Bron: TNO.nl).

Reden genoeg om als bedrijf in preventie te investeren. Carrière Vitaal biedt zowel leidinggevenden als medewerkers kennissessies en coaching ten behoeve van burn-out preventie.

Als uw medewerkers weten wat langdurige stress en spanning bij henzelf veroorzaakt, kan dit hen helpen om (ergere) klachten te voorkomen en het vroegtijdig herkennen van burn-out symptomen.

Balans vinden tussen werk en privé.