Re-integratie | Werkgever

Carrière Vitaal voor verwijzers

Carrière Vitaal begeleidt werkgevers, belangenbehartigers en verzekeraars bij personele vraagstukken en vlotte re-integratie.

Actieve bemiddeling op de regionale markt = snelle re-integratie

Wanneer een organisatie te maken heeft met (langdurig) verzuimende werknemers, biedt Carrière Vitaal begeleiding van A tot Z, voor alle betrokken partijen.

Onze kracht ligt zowel in vlotte re-integratie (binnen of buiten de organisatie) vanuit een deskundige en actieve aanpak, als in een breed netwerk voor bemiddeling op de regionale arbeidsmarkt (in geval van externe plaatsing).

Het Carrière Vitaal traject:

WERKWIJZE EN RE-INTEGRATIEPLAN
PLAN VAN AANPAK:
VOOR DE WERKGEVER:
VOOR DE WERKNEMER:

Na zorgvuldige analyse van de situatie adviseren wij een persoonlijk begeleidingstraject waarin herstel, balans en opbouw van belastbaarheid centraal staan. Vervolgens stelt de medewerker samen met Carrière Vitaal een realistisch re-integratieplan op welke wordt afgestemd met alle betrokkenen. Re-integratie kan plaatsvinden binnen de organisatie in eigen werk danwel in ander passend werk (te creëren) (‘re-integratie eerste spoor’). Het kan ook voorkomen dat er extern naar passend werk gezocht dient te worden (‘tweede spoor’).

Carrière Vitaal zorgt dat u in dit traject voldoet aan alle voorwaarden, zodat u in een later traject geen problemen krijgt bij een claimbeoordeling.

Vanuit het reintegratieplan wordt er voor de werknemer een individueel Plan van Aanpak opgesteld.

Binnen dit plan worden verschillende instrumenten ingezet. Voorbeelden zijn persoonlijke trainingen, het aanscherpen van sollicitatievaardigheden, gekwalificeerde tests (beroepskeuze, kerncompetentie, loopbaanonderzoek), oriëntatie op de arbeidsmarkt, bemiddeling/ jobhunting en nazorg.

Carrière Vitaal biedt de werkgever:

– Een partner in het duurzaam inzetten van personeel
– Actieve bemiddeling op de regionale arbeidsmarkt
– Hoge plaatsingscijfers & snelle re-integratie
– Actie die daadwerkelijk ergens toe leidt (Plan van Aanpak)
– Een soepel en eerlijk proces voor alle betrokken partijen
– Het bieden van perspectief voor u en de betrokken werknemer
– Daadkracht, duidelijkheid en een pragmatische aanpak met een korte doorlooptijd

Carrière Vitaal biedt de werknemer:

– Actieve, professionele begeleiding (terug) naar werk (eerste en tweede spoor).
– Een persoonlijke aanpak.
– Introductie binnen het Carrière Vitaal netwerk.
– Specifieke deskundigheid van arbeids- en re-integratiedeskundigen.
– Zicht op talenten en kernkwaliteiten, ondanks de mogelijk aanwezige beperkingen.

Ook voor re-integratie tweede spoor is Carrière Vitaal een belangrijke partner; ervaring, breed netwerk en hoge plaatsing cijfers.